W sezonie zmiana turnusów następuje w soboty.
• Odbiór kluczy i zameldowanie gości od godziny 15.00.
• Zdanie kluczy do godziny 10.00.
• Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan domku jest zgodny z
opisem, w razie jakichkolwiek braków lub usterek prosimy o ich zgłoszenie.
• Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.
• Przed oddaniem kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
• Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy.
• Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach oraz na terenie całego
ośrodka nie ponosimy odpowiedzialności.
• Po godzinie 22.00 na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
• W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w domku wszystkie okna powinny być
zamknięte oraz nie należy pozostawiać włączonych żadnych urządzeń elektrycznych (w
szczególności kuchenki elektrycznej)
• Na terenie ośrodka, na wyznaczonym miejscu mogą parkować samochody najmujących
domki (parking nie jest strzeżony)
• Dzieci przebywające na terenie całego ośrodka, w szczególności podczas korzystania z
placu zabaw, powinny być pod stałą opieką osób dorosłych
• Na terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 7.00.
• W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
• Nie przyjmujemy osób nieletnich oraz grup młodzieżowych.